World Wide HBM/ATHENA Workshops

EN:The following form is in multiple languages. Find all English translations highlighted in GREEN.
 
NL:The following form is in multiple languages. Find all Dutch translations highlighted in YELLOW.
 
DE:Dieses Anmeldeformular ist mehrsprachig. Deutsche Uebersetzung finden Sie mit orangenen Highlights. 
ENG: I would like to sign up for:
NL: Ik wil me graag opgeven voor:
DE: Ich möchte mich für die folgenden Kurse anmelden *
EN: To find other workshop dates and locations click here- NL: Klik om andere workshops te vinden
0/140 characters
ENG: Gender
NL: Geslacht
DE: Geschlecht
 *
ENG: I understand that I must be able to mount a 1.50m horse without help to be eligible to participate as a rider
NL: Ik begrijp dat ik zonder hulp in staat moet zijn om een paard van 1.50m te bestijgen om als ruiter te kunnen deelnemen.
DE: Ich verstehe, dass ich als Reitteilnehmer die Faehigkeit haben muss, ohne Hilfe auf ein 1.50m Pferd aufsitzen zu koennen.
 *
ENG: I understand that I must be able to mount a 1.50m horse without saddle by being boosted by another participant to participate as a rider
NL: Ik begrijp dat ik met hulp van een voetje in staat moet zijn om een paard van 1.50m zonder zadel te bestijgen om als ruiter te kunnen deelnemen.
DE: Ich verstehe, dass ich als Reitteilnehmer die Faehigkeit besitzen muss mit Hilfe eines anderen Teilnehmers, ohne Sattel aufs Pferd (bis zu 1.50m) zu kommen.
 *
ENG: I understand that my body mass index (BMI) must be lower than 28 to participate as a rider.
NL: Ik begrijp dat mijn BMI onder de 28 moet zijn om als ruiter te kunnen deelnemen.
Calculate here/ bereken hier: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/BMI/bmicalc.htm
DE: Ich verstehe, dass meine (Body Mass Index) Koerpermasse unter 28 sein muss um Reitteilnehmer zu sein.Hier berrechnen: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/BMI/bmicalc.htm *
ENG: Medical Conditions - 
ENG: Any previous medical conditions, surgeries or injuries that could influence any participant's safety around horses (including but not limited to back injuries, dizziness, head injuries, cardio vascular conditions, stroke or other brain conditions, high blood pressure, cancer, diabetes, gastrointestinal, neurological, easy bleeding, pregnancy, astma)
NL: Medische aandoeningen -

Eventuele eerdere medische aandoeningen, operaties of verwondingen die de veiligheid van een deelnemer rond paarden kunnen beïnvloeden (met inbegrip, maar niet beperkt tot rugletsel, duizeligheid, hoofdletsel, cardio-vasculaire aandoeningen, beroerte of andere hersenaandoeningen, hoge bloeddruk, kanker, diabetes, gastro-intestinale, neurologische, gemakkelijk bloeden, zwangerschap, astma)
DE: Gesundheitlicher Zustand -
Gesundheitlicher Herausvorderungen/ Probleme, Operationen oder Verletzungen, die die sichere Teilnahme und den Umgand mit und ums Pferd fuer den Teilnehmer unsicher machen wie z.B. aber nicht nur, Rueckenverletzungen, Schwindelanfaelle, Kopfverletzung, Herzerkrankungen, Schlaganfall, oder Gehirnerkrankungen, hoher Blutdruck, Diabetes, Verdauungsstoerung, neurologische Stoerungen, leichte Blutung, Schwangerschaft, Astmah.

 *

Choose your courses- Kies uw cursussen- Kurse auswaehlen

Horse Boy Method/ATHENA 1:
ENG: The Basics and Running one Family Sessions-

ONLY RIDERS AND HANDLERS ARE ELIGIBLE TO APPLY AS INDEPENDENT PRACTITIONERS! The ridden work in Horse Boy 1 is fairly simple. If you feel comfortable to go on a walk, trot, (little) canter trail ride, you will be fine to participate as rider/horse handler. Participation as rider/horse handler will allow you to take part in horse exercises like sensory work, long lines, academics, etc. as well as the ridden exercises. Non-rider will audit these exercises.
If you choose to become a Horse Boy Method Practitioner after this workshop you will need to enter a evaluation phase and submit videos and case studies to pass the certification phase. 

NL:De Basis en sessies met één gezin:  
ALLEEN RUITERS MOGEN ZICH AANMELDEN ALS ZELFSTANDIGE PRACTITIONERS! Het gereden werk in Horse Boy 1 is redelijk eenvoudig. Wanneer je een buitenrit kunt maken in stap, draf en een beetje galop, zul je prima kunnen deelnemen als ruiter. Als ruiter zul je deelnemen in de oefeningen: sensorisch werk, longlinen, backriden en spellen spelen. Als toeschouwer begeleid je/ speel je mee tijdens de oefeningen vanaf de grond.

Wanneer je ervoor kiest om na deze workshop een Horse Boy Method Practitioner te worden, zul je een evaluatiefase moeten doorlopen en een aantal videos en casestudies moeten aanleveren.

DE: Die Grundlagen und Durchfuehrung einer Session mit einer Familie
NUR REITER KOENNEN SICH ALS PRAKTIKER BEWERBEN! Die Reitbedingungen in Horse Boy sind ziemlich einfach. Wenn Sie zuversichtlich im Schritt, Trab, und etwas Galopp ausreiten koennen, dann sind Sie als Reitteilnehmer ausgeruested. Reitteilnehmer duerfen bei den Pferde Aktivitaeten mitmachen wie z.B. Sensorische Arbeit, Langzuegel, Lernstoff und Reituebungen. Nicht Reiter werden nur zuhoeren und zuschaun.
Wenn Sie sich entscheiden Horse Boy Praktiker zu werden, muessen sie eine Pruefungsphase mit Videos und Fallstudien einreichen um das Zertifikat zu bekommen.

 *
Horse Boy METHOD 2:
ENG: PREPARING THE BACKRIDING HORSE

ENG: MUST HAVE TAKEN HBM1 PREVIOUSLY TO PARTICIPATE
- NL: VOORBEREIDEN VAN HET BACKRIDING PAARD
OM DEEL TE NEMEN MOET JE EERST HBM1 GEVOLGD HEBBEN
DE: Vorbereitung des Pferdes fuer Tandemreiten (Backriding)
HBM 1 IST VORRAUSSETZUNG

 *
Horse Boy METHOD/ATHENA 3:
ENG: running playdates; physical and human environment; academic activities and goals
ENG: MUST HAVE TAKEN HBM1 PREVIOUSLY TO PARTICIPATE
NL: Playdates; fysieke en menselijke omgeving; leeractiviteiten en doelen
OM DEEL TE NEMEN MOET JE EERST HBM1 GEVOLGD HEBBEN
DE: "Playdates" organisieren; Physische und menschliche Umfeld; Lernaktivitaeten und Ziele
HBM 1 VORAUSSETZUNG

 *
Stress Free Dressage:
ENG: Introduction into our training pilars Lunging, In Hand and Ridden Work

NL: Introductie in onze trainingspilaren Longeren, Werken aan de hand en Rijden
DE: 
 *

ENG: Info about you and your background with horses and Autism -NL: Informatie over jou en je ervaring met paarden en autisme

ENG: Why do we ask so many questions? Because the more we know about you the better we can serve you and your needs. You do not need classical dressage background to participate as a rider but it helps us to know what your background is and why are wanting to take this course. Remember for riders the requirements are: mount 15.2h horse without help, be able to be boosted onto 15.2 h horse by other partcipant, able to do easy walk and trot trail ride, BMI under 28, generally fit enough to keep hyper active child at arms length.
NL: Waarom stellen we zoveel vragen? Hoe meer we over je weten, hoe meer we je jou en jouw leerbehoefte van dienst zijn. Je hoeft geen ervaring met klassieke dresuur te hebben om als ruiter deel te nemen. Maar het helpt ons, om weten welke ervaring je hebt en wat je motivatie is om deze cursus te volgen. De vereisten voor ruiters zijn: Je kunt zonder hulp vanaf de grond een paard van ongeveer 1.50m kunnen bestijgen. Met behulp van een voetje een paard zonder zadel van ongeveer 1.50m kunnen bestijgen. Je moet staat zijn om in buitenrit in stap en draf te doen. Je BMI moet onder de 28 zijn en fit genoeg om bij een hyperactief kind binnen armslengte te blijven.
DE: Warum soviele Fragen? Je mehr wir ueber Sie wissen, je besser koennnen wir Ihrem Bedarf gerecht werden. Sie benoetigen kein klassisches Dressur Wissen, aber es hilf uns wenn wir etwas ueber Ihren Hintergrund, Grundwissen, und Ihr Interesse verstehen. Bitte vergessen Sie nicht, das die Grundbedingungen als Reitteilnehmer sind:Aufsitzen eines Pferdes das um die 1.50m ist; mit Hilfe eines anderen Teilnehmers ohne Sattel auf ein Pferd um die 1.50m aufsitzen;Zuverlaessig beim Ausreiten im Schritt and Trab. BMI unter 28 (Koerpermasse) und fit sein um ein aktives Kind auf Armlaenge zu halten.  
ENG: I have read and reviewed the requirements and regulations regarding becoming a practitioner.
NL: Ik heb de vereisten en regels gelezen over het worden van een practitioner. (Klik op de link in de Engelse tekst)
DE: I habe die Regeln und Bestimmungen um Praktiker zu werden gelesen und verstanden.
 *
ENG: I have read, reviewed and will bring a signed copy of the attached workshop agreement with me at day of training.
NL: Ik heb de workshop overeenkomst gelezen en zal een getekende kopie meenemen op de eerste dag van de training (klik op de link in de Engelse tekst).
DE: Ich habe die Zustimmung zur Weiterbildung gelesen und verstanden und werde eine ausgedruckte, ausgefuellte Kopie zur Vortbildung mitbringen.
 *
ENG: I have read and accept the terms and Code of Conduct.
NL: Ik heb de Code of Conduct gelezen en accepteer deze. (Klik op de link in de Engelse tekst)
DE: Ich habe die Verhaltensregeln gelesen und verstanden und akzeptiere sie.
 *
ENG: Payment Options
We accept credit card or money transfer to a NL bank account. Please specify below how you would like to pay. We can only guarantee your spot once payment has been received. We limit the amount of riders so please make sure to pay as soon as you can to ensure you have a spot on this training.

We will send you bank information or credit card payment processing as soon as we receive your registration form.

NL: Betalingsopties
We accepteren creditcard of het overmaken van geld op een Nederlandse bankrekening. Geef alstublieft aan hoe u wilt betalen. We kunnen u alleen een plek garanderen als u betaald heeft. We hebben per training een beperkt aantal plekken, dus betaal alstublieft zo snel mogelijk om je plek voor de training te garanderen.


We sturen je de details betreft de betaling zodra we uw registratieformulier hebben ontvangen.

DE: Bezahlungsmoeglichkeit

Wir nehmen Kreditkarte oder Ueberweisung zu einer hollaendischen Bank an. Bitte geben Sie unten an wie Sie zahlen moechten. Wir koennen Ihnen nur nach Bezahlung einen Platz sichern. Wir koennen nur eine begrenzte Zahl von Reitern annehmen, also sichern Sie sich Ihren Platz in dieser Vortbildung durch promptes bezahlen.

Wir schicken die Bankinformation oder Kreditkarteninformation glaich nachdem wir Ihre Anmeldung erhalten haben.
 *

captcha
ENG: Please acknowledge your registration by signing below
NL: Bevestig alstublieft uw registratie door hier te tekenen
DE: Bitte bestaetigen Sie Ihre Anmeldung durch Ihre Unterschrift
 *
clear