Registrering av sykefravær

Regler ved sykefravær

Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding.

Du kan bruke egenmelding opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år.

Det skal gå 16 dager mellom hver egenmeldingsperiode. D.v.s. at en arbeidstaker som har dekket et sykefravær på 3 dager med egenmelding, ikke på nytt kan bruke egenmelding før han/hun igjen har vært arbeidsfør i 16 dager.

Hvis du er syk på begge sider av helga (eller en annen arbeidsfri periode), skal fridagene telle med når du beregner retten til å bruke egenmelding. Er du syk på fredag og mandag, må du altså levere sykmelding for fraværet på mandag selv om du har fri i helga.

 

Foreldre har rett til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår for å ta seg av barn når de er syke. Retten til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår gjelder både for deltidsansatte og heltidsansatte.

Arbeidstaker må ha jobbet i fire uker for å kunne benytte syke barn-dager.

10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn. 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn. Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har.

Som hovedregel har en arbeidstaker rett til å bruke 10 omsorgsdager per år ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager (må søkes om). Eller 18 år, hvis du har søkt og fått ekstra dager for barn som er kronisk sykt, funksjonshemmet eller langvarig sykt.

Hvis arbeidstaker ikke har andre muligheter enn å være hjemme med et sykt barn etter at kvoten er brukt opp, vil løsningen i de fleste tilfeller være å bli enig med arbeidsgiver om restferie eller be om ulønnet permisjon.

Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke barn har et utvidet antall omsorgsdager. For arbeidstaker som er alene om omsorgen dobles antall stønadsdager.

Skyldes fraværet egen sykdom, eller barns sykdom? *
 +
 +