Er du interessert i bryggeplass ved vårt bryggeanlegg ytterst på Malmøya, vær vennlig å fylle ut følgende søknadsskjema. Vår bryggekomité vil behandle din søknad (gjøres i januar/februar før sesongen), og du vil få tilbakemelding når søknad er behandlet. Bundefjorden Seilforening praktiserer ikke venteliste dersom bryggen er full.

Informasjon om søker

calendar
Jeg er medlem av Bundefjorden SF? *
For å søke om båtplass hos Bundefjorden SF kreves det medlemsskap i klubben. Dersom du ikke er medlem, vennligst fyll ut innmeldingsskjema etter at dette skjemaet er fyllt ut. Du finner innmeldingsskjema her.

Informasjon om båt

Har du båt på søknadstidspunkt? *
Hvis ja på forrige spørsmål, oppgi informasjon om båt det søkes plass for. Hvis nei på forrige spørsmål, oppgi hva slags båt det planlegges å gå til anskaffelse av som det søkes plass for.
Båttype *
 

Regattadeltakelse etc.


Bekreftelse *
Powered byFormsiteReport abuse