Er du interessert i bryggeplass ved vårt bryggeanlegg ytterst på Malmøya, vær vennlig å fylle ut følgende søknadsskjema. Vår bryggekomité vil behandle din søknad (gjøres i januar/februar før sesongen), og du vil få tilbakemelding når søknad er behandlet. Bundefjorden Seilforening praktiserer ikke venteliste dersom bryggen er full.

Informasjon om søker

 +
Jeg er medlem av Bundefjorden SF? *
For å søke om båtplass hos Bundefjorden SF kreves det medlemsskap i klubben. Dersom du ikke er medlem, vennligst fyll ut innmeldingsskjema etter at dette skjemaet er fyllt ut. Du finner innmeldingsskjema her.

Informasjon om båt

Har du båt på søknadstidspunkt? *
Hvis ja på forrige spørsmål, oppgi informasjon om båt det søkes plass for. Hvis nei på forrige spørsmål, oppgi hva slags båt det planlegges å gå til anskaffelse av som det søkes plass for.
Båttype *
 

Regattadeltakelse etc.


Bekreftelse *
Powered byFormsiteReport abuse