Registration is closed/Registracija uždaryta
Registration is closed for the summer of 2022. If you have any questions please email us at: ATseimuregistracija@gmail.com. Have a wonderful summer!
 
Registracija Ateitininkų Šeimų stovyklai uždaryta. Jeigu turite kokių klausimų rašykite: ATseimuregistracija@gmail.com. Linkime geros vasaros!