Family Camp Registration and Consent Form

Families attending camp may complete only one form, but every family member 18 years of age or older must sign the form on the date of form completion.

General Camp Information

This camp is focused on families with children 0-10 years old. Camp runs from Tuesday, June 27th through Sunday, July 2nd. Registration must be done electronically. Having filled out this brief online registration form, it is imperative that you send payment via Zelle/Chase Quickpay or by check as soon as possible in order to confirm your spot at camp. Additional payment information can be found in the section labeled "Payment Information," below. For questions regarding registration or about camp itself, please contact ATseimu.registracija@gmail.com. We look forward to camping together!
 
Ši stovykla ruošiama jaunoms šeimoms su vaikais 0-10 metų amžiaus. Stovykla vyks nuo antradienio, birželio 27tos iki sekmadienio, liepos 2tros. Registracija vyksta elektroniniu būdu. Išpildžius šią registracijos formą, būtina kuo greičiau persiųsti mokestį Zelle/Chase Quickpay ar čekiu būdu, kad užtikrint jūsų vietą stovykloje. Papildomą mokesčio informaciją rasite toliau "Payment Information" skiltyje. Kilus klausimams dėl registracijos ar pačios stovyklos kreipkitės ATseimu.registracija@gmail.com. Laukiame stovyklaut kartu!

COVID-19 Disclaimer

COVID-19 Disclaimer: Although vaccines against COVID-19 are not required in order to attend camp, we strongly recommend that all campers follow the vaccination recommendations set forth by the Centers for Disease Control & Prevention (CDC).  Currently, the CDC recommends vaccination against COVID-19 for individuals 6 months and older, other than those who are medically exempt. 
 
In addition, to protect the health and safety of our campers, we ask that you please STAY HOME if you or your family members are ill. 
 
 
Pąstabos liečiant COVID-19: Nors šiais metais nėra reikalavimo visiems stovyklaujantiems skiepytis nuo COVID-19, stovyklos rengėjai stipriai skatina visus dalyvius sekti pąstabas nustatytas Center for Disease Control & Prevention (CDC) organizacijos. Šiuo laiku, CDC pataria visiems virš 6 mėnesių amžiaus skiepytis nuo COVID-19, atskirus tuos, kurie negali skiepytis del sveikatos priežasčių. 
 
Taip pat, norėdami užtikrint visų stovyklautojų sveikatą, prašysime jūsų NEATVYKT Į STOVYKLĄ jei jūs arba jūsų šeimos nariai serga.

IMPORTANT

IMPORTANT: Participation at this family camp is very limited due to space. Until we receive your forms and payment, you WILL NOT have a GUARANTEED RESERVATION. Therefore, DO NOT DELAY in filling out this form and sending your payment..
 
Registration will be first come, first served. Registration will end April 15th, after which neither registration forms nor payment will be accepted.
 
Priority for Camp Dainava lodging will be given to those who register for the entire time.
 
**In order to make sure costs are covered, there will only by a 50% refund if you cancel within the last 30 days.**
 
 
SVARBIOS PASTABOS: Ateitininkų Šeimų stovyklos dalyvių skaičius yra labai ribotas. Kol neišpildėt formos ir neprisiuntėt mokesčio, jūsų dalyvavimas NEUŽTIKRINTAS. Dėl to, yra būtina NEDELSTI, o išpildyti šią registracijos formą ir išsiųsti mokestį kuo greičiau.
 
Dainavos stovykloje patalpos bus pirmųjų užsiregistravusių užimtos. Registracija baigiasi balandžio 15 d. Pasibaigus registracijai, formos ir mokestis nebus priimti.
 
Nakvynių pirmenybė Dainavos stovykloje priklausys tiems, kurie atvažiuoja visom dienom.
 
**Jeigu 30 dienų prieš stovyklos pradžią, nutarsite stovykloje nedalyvauti, galėsime tik grąžinti 50% registracijos mokesčio.**

Family Information

* If more than 8 individuals, please complete an additional registration form with the other individuals' information.
Powered byFormsite