2024 Camp Registration Coming Soon!/2024 Stovyklos Registracija Netrukus Prasidės!

This year's Ateitininkų Šeimų Stovykla (Family Camp) will run from August 4-8, 2024. Registration will open on May 1st. If you have any questions before then, please email us at: ATseimu.registracija@gmail.com. We look forward to seeing you this summer!
 
Šių metų Ateitininkų Šeimų Stovykla vyks nuo rugpjūčio 4tos iki 8tos, 2024m. Registracija prasidės gegužės 1mą. Jeigu turite kokių klausimų iki to laiko, rašykite: ATseimu.registracija@gmail.com. Laukiame stovyklaut kartu šią vasarą!